خلاقیت در کلاس

مجموعه مقالات و مطالب آموزشی و علمی

ویژگی های و مراحل انجام یک تحقیق جامع و کامل

چه مراحلي را بايد در يك تحقيق  انجام  داد ؟

 

1-    انتخاب  موضوع خوب و متناسب با رشته ي تحصيلي : 

 

 موضوع بايد  ساده ، كوتاه ، روان و جزئي نه كلي ، به روز و جديد باشد  و چند پهلو نباشد ، و قابل تحقيق و با منابع كافي موجود باشد .

 

2-   تهيه جلد :

 

  طلق با شيرازه  و يا روكش مقوايي ( صحافي شده و رونويس )  يا فنر بندي شده  باشد.

 

3-  عنوان تحقيق :

 

 يعني موضوع ،  نام محقق ؛ شماره پرسنلي يا دانش آموزي ، معلم يا استاد راهنما ، نام مدرسه ، مدرك تحصيلي و رشته ،  تاريخ و شهرستان .  اگر صحافي است  روي جلد  صحافي  باشد ( زركوب )  و اگر طلق شفاف است روي كاغذ بعد از طلق قرار گيرد .

4-   نام خدا

 

5-   موضوع مقاله يا تحقيق در يك صفحه ( همانند جلد ، اما در يك كاغذ سفيد )

 

6-   تقديم :  به پدر ، مادر ، ائمه معصومين ، شهدا ، اساتيد ، مدير و معلم و ...

 

7-  تشكر و قدرداني : از همه يكساني كه در اجراي آن به شما كمك كردند .

 

8-  پيشگفتار : يك صفحه اشاره  كلي به ضرورت و اهميت انجام كار تحقيق و انگيزه انتخاب موضوع .

 

9-    چكيده ي تحقيق :

 

 همان خلاصه ي تحقيق است ، معمولاَ در يك يا دوصفحه شامل  موضوع تحقيق ، روش جمع آوري اطلاعات ، اهميت كار ، مختصري از يافته هاي مهم تحقيق « متن»، هدف تحقيق و نتايج حاصله از تحقيق ، تعريف واژه هاي كليدي ،  پيشنهادات و محدوديت هاي تحقيق  بيان مي شود .

 

10-      فهرست مطالب :  1- كلي ( فصل )  2- جزئي ( تيتر ) +  فهرست ضمائم : جدول عكس ، نقشه ، پوستر

 

11-       عناصر ( اجزاي ) متن :شامل  فصل اول  :

 

الف -  مقدمه : شامل تكرار موضوع تحقيق ، تعريف موضوع ، ارائه روش تحقيق ( كتابخانه اي ، ميداني و آماري يا مشاهده و مصاحبه و...) و بيان مسئله يا سؤال يا سؤالات تحقيق

ب- هدف  و انگيزه  تحقيق :  چه هدف و چه انگيزه اي شما را در انجام تحقيق واداشت ( يك صفحه )

ج -  اهميت و ضرورت تحقيق : ( يك صفحه )

د-  اهداف كلي تحقيق : در يك يا دو پاراگراف نوشته شود .

ه-  تعاريف واژه هاي كليدي : هر واژه يا اصطلاحي كه در متن است و منابع استفاده شده ، در پاورقي نوشته شود .

 

12-  فصل دوم  :

 

  پيشينه يا ادبيات  تحقيق : 

 ديگران مقالات يا مطالبي را ارائه كرده اند ، خلاصه آن در يك صفحه بنويسيد با مشخصات نويسنده يا معرفي كتاب ها در اين راستا يا مجلات و روزنامه ها .

 

13 -  فصل سوم : 

 

 روش اجراي تحقيق  : شامل

 

 الف مقدمه  ب-  روش اجراي تحقيق   ج -  جامعه  آماري    د- نمونه  ي آماري   ه -  ابزار تحقيق    و -  شيوه تجزيه و تحليل  آماري .

 

14- فصل چهارم : 

 

  تجزيه و تحليل آماري :  ( يافته هاي آماري ) و تحقيق . چنانچه از روش هاي كتابخانه اي  استفاده مي شود : متن هاي  مهم و واژه ها ،  لغات شكل پانويس در پايين صفحه  داشته باشد به همراه آدرس دقيق نام نويسنده ، نام كتاب ، جلد ، صفحه ، سال انتشار .  متن ها پاراگراف بندي شده باشد و در هر صفحه چند پاراگراف باشد .  در هر پاراگراف : رسم الخط و نشانه گذاري  انجام شود

 

15- فصل پنجم :

 

  پيشنهادات :   در قالب موضوع و اظهار نظر و بيان محدوديت ها و مشكلات  و راه حل ها

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  خلاصه  مراحل انجام كار   و نتيجه گيري

17-  فهرست منابع : كتاب ها : ( نويسنده ( نام خانوادگي نام) ، نام كتاب ، محل انتشار ، سال ، ناشر و ...) و سايت هاي  اينترنتي  : آدرس كامل سايت  به همراه صفحات مربوطه كه به طور كامل در انتهاي صفحه يا  در محل سرچ  ديده مي شود . و مجلات و روزنامه ها با ذكر نام و شماره و صفحه و سال و ...

18- ضمائم : شامل عكس ، پوستر ، نقشه ، نمونه فيش ، جدول ، پرسشنامه و ...

    فونت  تايپ كامپيوتري  :     تيتر  16 براي عنوان ها و   لوتوس 14  براي متن   پيشنهاد مي شود .

 

 

  انشا الله  با  انجام كامل مراحل يك تحقيق جامع و كامل در  كسب امتيازات كامل و  لازم و  رتبه هاي مناسب در مسابقات مقاله و تحقيق شاهد شكوفايي و اعتلاي فرهنگ  تحقيقاتي منطقه باشيم و بتوانيم افرادي كه در اين زمينه  فعاليت دارند را از افرادي كه با رونويسي و كپي  برداري  از آثار ديگران  هستند را  شناسايي و   تفكيك و جدا سازيم و اقدامات قانوني براي آنان انجام دهيم .  

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۲/۱۵ساعت   توسط علیرضا رشیدی  |